ROMSKI PRAZNICI

Romi obilježavaju tri službena nacionalna praznika:

  • Svjetski dan Roma – 8. travanj
  • Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta / Samudaripena – 2. kolovoz
  • Svjetski dan romskog jezika – 5. studeni

Svjetski kongresi Roma:

Na prvom Svjetskom kongresu Roma koji je održan 1971. godine u blizini Londona donesene su odluke o službenom romskom jeziku, nazivu romskog naroda, izgledu zastave romskog naroda te odluka o službenoj himni romskog naroda.

Na drugom Svjetskom kongresu Roma koji je održan 1978. godine u Ženevi uspostavljena je Međunarodna romska unija (International Romani Union).

Treći Svjetski kongres Roma održan je 1981. godine u Göttingenu u Njemačkoj sa 600 prisutnih delegata iz 28 različitih zemalja koji su tražili da se Romi prepoznaju kao nacionalna manjina.

Na četvrtom Svjetskom kongresu Roma u Serocku, u Poljskoj 1990. godina raspravljalo se o ratnim reparacija nakon Drugog svjetskog rata te temama edukacije, kulture i jezika. Usvojen je i prijedlog da se 08. travanj proglasi Svjetskim danom Roma u sjećanje na prvi Kongres u Londonu.

Peti Svjetski kongres Roma održan je u Pragu u 2000. godine. Na njemu je izabran prvi predsjednik Međunarodne romske unije (International Romani Union) te je usvojena Deklaracija o Romima kao naciji bez zemlje.

Na šestom Svjetskom kongresu Roma u Luncanu, u Italiji, 2004. godine se raspravljalo o obiteljskim temama te pravima žena i djece.

Sedmi Svjetski kongres Roma održan je u Zagrebu 2008. godine.

Odgovori